Svaka nova građevina danas je nezamisliva bez ugradnje protupožarnih vrata na ulazima u kotlovnice, garaže, hodnike… Protupožarna vrata 30,60,90 i 120 min. vatrootpornosti.  ...