Ukoliko ne postoji mogućnost ugradnje sekcijskih ili rolo garažnih vrata, za manje otvore nudimo i varijantu 2-krilnih garažnih vrata. Ako nemate potreban nadvoj  za ugradnju garažnih vrata, onda je riješenje za Vas ovaj model garažnih vrata -  2-krilnih garažnih vrata. Vratna krila imaju ispunu od panela debljine 40mm, a moguće ih je isporučiti u nekoliko standardnih boja. I u ovaj model vrata, moguće je ugraditi TL prozore ili odzračnike, ukoliko je potrebno.