GAROG Serija DK

 • potreban minimalni prostor sa strane otvora za ugradnju motora,
 • širina motora manja od 100 mm ,
  (preporuča se širina špalete min 300 mm)
 • okretni moment 70 ili 90 Nm; broj okretaja motora 22 ili 30 okr/min,
 • motori dizajnirani  sa kontrolnom pločom (NEC- STS) i graničnicima donjeg i gornjeg položaja vrata,
 • mogućnost dodatnih graničnika sa tvornički ugrađenim konektorima (NE),
 • odvojivi priključci za kablove – rasploživi tvornički pripremljeni setovi električnih kablova,
 • konektori za elektične kablove,
 • motori dolaze raspoloživi sa okretnom podiznom ručicom, užetom za deblokadu ili lančanikom za podizanje vrata u slučaju nestanka električne energije,
 • prikladni za sve tipove vrata sa oprugom za ravnotežu,
 • verzije motora,
 • sa lančanikom (NKU),
 • sa okretnom podiznom ručicom (NHK),
 • sa užetom za deblokadu (DKS)
Sa ugrađenom kontrolnom pločom motora STS

 • tvornički ugrađena na glavu motora
 • spojena s glavom motora i graničnicima
 • napajanje 24 V
 • konektori za el. kablove
 • tipke na kontrolnoj ploči omogućavaju podešavanje graničnika i probnog rada motora
 • opcija odabira pokretanja motora – impulsno ili s konstantnim pritiskom tipke na zidnom prekidaču
 • dijagnostičke LED diode (opcija)
Sa zupčastim graničnicima NE ili NEC

 • zupčasti graničnik sa grubim i finim podešavanjem
 • sigurnosni prekidač sa zasebnim podešavanjem
 • dva pomoćna graničnika
 • NEC verzija motora: sa konektorom za STS kontrolnu ploču
 • broj okretaja graničnika: 32

DK…NKU s lančanikom

Za sekcijska i rolo vrata

Uz pomoć lančanika, koji je pričvršćen na glavu motora, vrata se mogu vrlo lako i brzo podići sa razine poda u slučaju nestanka električne energije.
Kod potezanja lanca lančanika, napajanje motora se automatski isključuje, a pogon se prebacuje na podizanje lančanikom.

Noseći ležajevi lančanika omogućavaju horizontalnu ili vertikalnu ugradnju motora. Standardna dužina lanca dovoljna je za ugradnju motora na maksimalnu visinu od 4 m.

DK…NHK s okretnom ručicom

Za sekcijska i rolo vrata

Vrlo djelotvoran sistem za deblokadu motora je kratka okretna podizna ručica. Nakon pokretanja crvene poluge, sigurnosni prekidač momentalno isključuje napajanje motora, a pomoću okretne ručice se vrata lako podižu ručno. Sve dok je okretna ručica u funkciji, motor nema napajanja.

DKS s užetom za deblokadu

Za sekcijska vrata

Brzo ručno podizanje uravnoteženih vrata omogućava uže za deblokadu motora, spojeno na mjenjačku kutiju. Potezanjem užeta za oslobađanje motora, deblokira se mjenjačka kutija i na taj način se automatski isključuje napajanje samog motora. Deblokada motora ne mijenja podešenost graničnika. Uključenje pogona motora  moguće je u bilo kojem položaju. Standardna dužina užeta dovoljna je za ugradnju motora na maksimalnu visinu od 4 m. Vrata moraju obavezno biti opremljena sigurnosnom kočnicom za opruge.

Izbor modela motora

Tehnički podaci

Dodatna oprema

10263
nadžbukni infracrveni sigurnosni senzori
600060
komplet za ugradnju sigurnosne kontakt brtve
600053
sigurnosna kontakt brtva
600077
C-profil za sigurnosnu kontakt brtvu
G-E719
nosač motora
G-1315
indirektni prijenos
G-DI3
nadžbukni zidni prekidač
G-DSH1
nadžbukna kontakt brava
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas info@five-stars.hr